Τετάρτη, 14 Ιουλίου 2010

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διορίζει το νέο επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της στην Ελλάδα

Ο κ. Παναγιώτης Καρβούνης θα αναλάβει καθήκοντα επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ελλάδα την 1η Νοεμβρίου 2010.

Ο κ. Καρβούνης, ο οποίος σήμερα είναι αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας, διορίστηκε στην Επιτροπή το 1982 και έγινε Διευθυντής το 1999. Το 2000 εργάστηκε ως Κύριος Σύμβουλος στην Υπηρεσία Τύπου και Επικοινωνίας της Επιτροπής. Ανέπτυξε και διηύθυνε την Υπηρεσία που μόλις είχε συσταθεί, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων καθηκόντων: συντονισμός των Αντιπροσωπειών της Επιτροπής στα κράτη μέλη• ανθρώπινοι και δημοσιονομικοί πόροι της Υπηρεσίας• "δικτυακός τόπος EUROPA και Μονάδα Οπτικοακουστικών Μέσων" (Europe by Satellite).

Το 2005 επιφορτίστηκε με την άσκηση των καθηκόντων Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Τύπου και Επικοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, βοήθησε στην ανάπτυξη της επικοινωνιακής στρατηγικής της Επιτροπής και ενίσχυσε τη συνεργασία μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας στις Βρυξέλλες και των Αντιπροσωπειών. Από το 2006 είναι αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας, με ειδική αρμοδιότητα για τις Αντιπροσωπείες της Επιτροπής στα 27 κράτη μέλη, καθώς και για τα εργαλεία των πολυμέσων επικοινωνίας. Επίσης, συντόνισε τις σχέσεις με τα άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο) στον τομέα της επικοινωνίας.

Η απόφαση να δοθεί η θέση στον κ. Καρβούνη δείχνει τη μεγάλη σημασία που αποδίδει η Επιτροπή στη διατήρηση στενών σχέσεων εμπιστοσύνης με την ελληνική κυβέρνηση και τον ελληνικό λαό κατά τη διάρκεια της τρέχουσας οικονομικής κρίσης. Η Επιτροπή, τόσο μέσω της Αντιπροσωπείας της στην Αθήνα, όσο και των υπηρεσιών της στις Βρυξέλλες, θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια στήριξης των μεταρρυθμίσεων της Ελλάδας.

Οι νομικές σπουδές του κ. Καρβούνη και η σημαντική πείρα του στους διάφορους τομείς πολιτικής της ΕΕ, και ιδίως στον τομέα της επικοινωνίας, θα συμβάλλουν στην ενίσχυση του ρόλου της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ελλάδα, ούτως ώστε αυτή να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επικοινωνία με τους Έλληνες πολίτες, την κοινωνία των πολιτών και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ). Επίσης, θα συμβάλλουν στην ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ της Επιτροπής και των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: