Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2010

INVESTORS IN PEOPLE

Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), ως Εθνικός Εκπρόσωπος του Διεθνούς Προτύπου Investors in People (IIP), διοργανώνει νέο κύκλο συμμετοχών για την Πιστοποίηση Investors in People (IIP).

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και λειτουργικά τμήματα από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα που επιθυμούν να διαφοροποιηθούν και να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, μέσω του Ανθρώπινου Δυναμικού τους.

Το Investors in People (IIP) είναι το πρώτο ποιοτικά Πρότυπο που εστιάζει στο Ανθρώπινο Δυναμικό. Δημιουργήθηκε το 1990 με πρωτοβουλία της Βρετανικής Κυβέρνησης. Δραστηριοποιείται σε 50 χώρες παγκοσμίως και έχει υιοθετηθεί από περισσότερες από 70.000 επιχειρήσεις και οργανισμούς. Υπολογίζεται ότι ειδικά στη Μ. Βρετανία 7.000.000 εργαζόμενοι (το 42% του εργατικού δυναμικού) εργάζεται σε επιχειρήσεις αναγνωρισμένες με το Πρότυπο IIP.

Ο θεμελιώδης στόχος του IIP είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικής επίδοσης, μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης και ανάπτυξης των εργαζομένων.

Στη διαδικασία Πιστοποίησης με το Πρότυπο IIP η ΕΕΔΕ συνεργάζεται με τους συμβουλευτικούς ομίλους, Deloitte, ICAP Group, HAY Group, KPMG και PricewaterhouseCoopers καθώς και με τους ανεξάρτητους Έλληνες συμβούλους κ.κ Γεωργικόπουλο Κώστα, Γλάρο Αντώνη, Δημαράτου Αγγελική, Κουναλάκη Μαρίνα, Μακέδο Χρήστο και Παπαθανασίου Δημήτρη.

Αν επιθυμείτε να γίνετε μία από τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το πρότυπο του IIP και αύξησαν τα κέρδη τους σε διπλάσιο ποσοστό, σε βάθος χρόνου τριών ετών, σε σχέση με τις επιχειρήσεις που δεν έχουν υιοθετήσει το πρότυπο αυτό δηλώστε συμμετοχή σήμερα.

Τελική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής στην πιστοποίηση Investors in People είναι η Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2010.

Δεν υπάρχουν σχόλια: