Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2010

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ: Η ΕΥΡΩΠΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η επικεφαλής της ομάδας ευρωβουλευτών της ΝΔ ανησυχεί για την μετεγκατάσταση ευρωπαϊκών κέντρων έρευνας και ανάπτυξης στη Κίνα και την Ινδία.

του Αθαν. Χ. Παπανδρόπουλου

Το φλέγον θέμα της μετεγκατάστασης ευρωπαϊκών κέντρων έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) σε αναδυόμενες βιομηχανικές δυνάμεις της περιφέρειας, όπως στην Κίνα και στην Ινδία, έφερε ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με γραπτή ερώτησή της η επικεφαλής της ομάδας των ευρωβουλευτών της ΝΔ κ. Μαριέττα Γιαννάκου. Με την ερώτησή της, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, η Ευρώπη να στερηθεί σταδιακά ενός συγκριτικού της πλεονεκτήματος, όπως την υπεροχή σε τεχνογνωσία και καινοτομία, έναντι των αναπτυσσόμενων εταίρων της. Για τον λόγο αυτό ζήτησε να ενημερωθεί σχετικά με τον αριθμό, αλλά και τους κλάδους των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που έχουν εγκαταστήσει κέντρα Ε&Α στην Κίνα και την Ινδία, ενώ παράλληλα κάλεσε την Επιτροπή να αναλάβει πρόσθετες δράσεις και να δώσει επιπλέον κίνητρα για την προσέλκυση κέντρων Ε&Α στην Ευρώπη.

Κατά την Ελληνίδα ευρωβουλευτή και πρώην υπουργό Παιδείας, στο μέτρο που η γνώση αποτελεί όλο και περισσότερο παράγοντα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, η Ευρώπη πρέπει να είναι πολύ προσεκτική στην από μέρους της διάχυση των νέων τεχνολογιών και καινοτομιών. «Οι καινοτομίες», μάς είπε η κ. Μαριέττα Γιαννάκου, «μπορούν να προσφέρουν στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις σοβαρά πλεονεκτήματα διείσδυσης στις παγκόσμιες αγορές, σε μία εποχή όπου στον τομέα των νέων προϊόντων ο ανταγωνισμός είναι πολύ σκληρός».

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να προσθέσουμε ότι μαίνεται και ο παγκόσμιος πόλεμος βιομηχανικής και τεχνολογικής κατασκοπίας, στον οποίον ως φαίνεται οι Κινέζοι είναι και οι «μαιτρ» του είδους. Συνεπώς, οι επιφυλάξεις της κ. Μ.Γιαννάκου κάθε άλλο παρά αβάσιμες είναι.

Στην απάντησή της στην Ελληνίδα ευρωβουλευτή, η αρμόδια Επίτροπος για την Έρευνα και την Καινοτομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) κ. Τζιογκέγκαν-Κουΐν, αναφέρει ότι οι ερευνητικές δραστηριότητες στους κόλπους της ΕΕ παρακολουθούνται εδώ και αρκετό καιρό μέσω του πίνακα αποτελεσμάτων για τις βιομηχανικές επενδύσεις Ε&Α στην ΕΕ, καθώς και από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Στο άμεσο μέλλον, πληροφορίες σχετικά με τις επενδύσεις των ευρωπαϊκών εταιρειών για Ε&Α στο εξωτερικό θα παρέχει το «Ευρωπαϊκό Σύστημα Παρακολούθησης της Βιομηχανικής Έρευνας και Καινοτομίας» (EIRIMS) της Επιτροπής, το οποίο δημιουργήθηκε από το Ινστιτούτο Τεχνολογικών Προβλέψεων στην Σεβίλλη.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι διεθνείς δραστηριότητες Ε&Α των πολυεθνικών επιχειρήσεων επικεντρώνονται σε τρεις βασικούς βιομηχανικούς κλάδους: τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών –ICT/ΤΠΕ) (21,7%), αυτοκινητοβιομηχανία (18%) και φάρμακα-βιοτεχνολογία (17,5%). Όσον αφορά την Κίνα, ο ΟΟΣΑ αναφέρει ότι έχουν συσταθεί στην χώρα 60 κέντρα Ε&Α από ευρωπαϊκές εταιρείες. Παρόλα αυτά, η Επίτροπος τόνισε ότι δεν υπάρχουν τρέχοντα στοιχεία για την Ινδία και ανά κλάδο. Η Επίτροπος αναγνωρίζει τις προκλήσεις που επιφέρουν οι τεράστιες επενδύσεις στην έρευνα και τεχνολογία από χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία, αλλά επισημαίνει ότι η ανάπτυξη αναδυόμενων τεχνολογιών δημιουργεί επίσης ευκαιρίες αγοράς για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και νέες δυνατότητες συνεργασίας.

Κατά την αρμόδια Επίτροπο, το μέλλον της Ευρώπης εξαρτάται από την άντληση γνώσεων σε παγκόσμια κλίμακα, που συνεπάγεται προσέλκυση των πιο προικισμένων ερευνητών και επιχειρηματιών και συνεργασία με αυτούς. Για την αποτελεσματική προώθηση των ευρωπαϊκών συμφερόντων στο εξωτερικό χρειάζονται στενές και συντονισμένες σχέσεις με τις τρίτες χώρες.

Σύμφωνα με την κ. Τζιογκέγκαν-Κουΐν, η Επιτροπή χρησιμοποιεί χρηματοδοτικά μέσα, όπως το 7ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο Έρευνας και Ανάπτυξης (ΠΠ7) και το Πρόγραμμα-Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία, προκειμένου να προσελκύσει κέντρα Ε&Α στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο μάλιστα της νέας στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η Επιτροπή επεξεργάζεται τώρα μία νέα ευρωπαϊκή στρατηγική έρευνας και καινοτομίας η οποία θα υποβληθεί στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ το φθινόπωρο του 2010. Η στρατηγική αυτή θα προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τα κράτη μέλη, τις επιχειρήσεις και άλλους εμπλεκόμενους φορείς της ΕΕ για να μετατρέψει την Ευρώπη σε μία σφύζουσα οικονομία με κινητήρια δύναμη την καινοτομία.

«Μία καινοτομία, όμως, η οποία σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προστατεύεται», επισημαίνει η κ. Μαριέττα Γιαννάκου και βεβαίως δεν έχει άδικο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: