Τρίτη, 7 Σεπτεμβρίου 2010

ΣΕΤΕ: Επιβεβαίωση για ακόμη μια φορά της έλλειψης ενδιαφέροντος της Κυβέρνησης για τον τουρισμό

Ο χθεσινός ανασχηματισμός επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά την έλλειψη ενδιαφέροντος της Κυβέρνησης για τον τουρισμό. Σε μια περίοδο όπου το κυρίαρχο ζητούμενο είναι η ανάπτυξη και ο τουρισμός αποτελεί μια από τις ελάχιστες επιλογές προς αυτή την κατεύθυνση, η κυβερνητική πολιτική επιμένει στο εκ του μέχρι σήμερα αποτελέσματος, μη αποδοτικό εγχείρημα συστέγασης πολιτισμού – τουρισμού. Έχουμε επανειλημμένα διατυπώσει την άποψη ότι ο πολιτισμός για την Ελλάδα αποτελεί πολύ ισχυρό κεφάλαιο για την κουλτούρα και την παιδεία των Ελλήνων, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι ο τουρισμός είναι μια οικονομική δραστηριότητα που δεν επιδέχεται ρομαντικές προσεγγίσεις.

Η σημερινή ανυπαρξία τουριστικής πολιτικής δεν είναι θέμα ενός και μοναδικού προσώπου, αλλά συνολικής κυβερνητικής κουλτούρας. Το νέο κυβερνητικό σχήμα δεν προδιαθέτει για κάποια ουσιαστική αλλαγή, αφού ο Πρωθυπουργός δείχνει να μην αναγνωρίζει τη σημασία του τουρισμού, ως έναν από τους κύριους μοχλούς ανάπτυξης, τόσο πρωτογενώς, όσο και μέσα από τις πολλαπλές συνέργειές του με τους άλλους τομείς της οικονομίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: