Τετάρτη, 2 Φεβρουαρίου 2011

TOTAL BUSINESS SUCCESS

Ένας πρακτικός Οδηγός Επιβίωσης για Επιχειρήσεις, με συγγραφείς τους Αντώνη Γ. Ζαΐρη και Γιώργο Ι. Σταμάτη

του Αθαν. Χ. Παπανδρόπουλου

Πολυγραφότατοι και πάντα πρωτότυποι συγγραφείς, οι Αντ. Ζαΐρης και Γ. Σταμάτης γνωρίζουν σαφώς τον κόσμο των επιχειρήσεων εκ των ένδον. Γι αυτό, στο νέο βιβλίο τους, οι ενδιαφερόμενοι για το επιχειρείν θα βρουν συνταγές επιτυχίας για το πώς οι επιχειρήσεις πρέπει να λειτουργούν σε δύσκολους καιρούς με στόχο την επιβίωσή τους. Στόχος ιδιαίτερα δυνατός για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που, ως γνωστόν, είναι και οι περισσότερο ευάλωτες σε περιόδους κρίσεων και γενικευμένης αβεβαιότητας.

Έτσι, στο περιεκτικό βιβλίο τους οι συγγραφείς θέτουν το πλαίσιο για την ορθή επιχειρηματική λειτουργία της μικρομεσαίας επιχείρησης, μεταδίδουν πληροφορίες και κατευθύνσεις από την διεθνή πρακτική, παρουσιάζουν αναλύσεις και προτείνουν λύσεις σε ό,τι αποκαλείται «κρίση». Ωστόσο, η καινοτομία του βιβλίου είναι ότι πραγματεύεται την επιβίωση της επιχείρησης στην βάση ενός ολοκληρωμένου συστήματος που περιλαμβάνει τους ανθρώπινους πόρους και την ανάπτυξη ηγετικής προσωπικότητας, τις επιχειρηματικές δράσεις μέσα στο ευρύτερο περιβάλλον λειτουργίας και την αναγκαία προετοιμασία των οργανωσιακών υποδομών.

Ειδικότερα, δίνεται έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, δηλαδή την καλλιέργεια δεξιοτήτων που ενισχύουν και αναπτύσσουν μία πιο επικοινωνιακή, δημιουργική και με την κατάλληλη ψυχολογία προσωπικότητα. Στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης της επιχείρησης με το εξωτερικό της περιβάλλον, εξετάζονται το μάρκετινγκ, οι πωλήσεις, η ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών, η επιχειρηματική επικοινωνία και τα χρηματοοικονομικά εργαλεία. Τέλος, εξετάζεται η κατάλληλη προετοιμασία που μάς οπλίζει αποτελεσματικά για να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία τις προκλήσεις της επιχείρησης και περιλαμβάνει τις δεξιότητες ηγεσίας και αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων των ανθρώπων γύρω μας, την εσωτερική οργάνωση, την στρατηγική σκέψη και τον σχεδιασμό.

Οι συγγραφείς κωδικοποιούν τα σημεία-κλειδί αυτού του νέου ολιστικού συστήματος σε έναν «πίνακα ελέγχου» και αναλύουν τα κύρια βήματα που ακολουθούν το κάθε «κλειδί». Σε ξεχωριστή ενότητα αξιολογούν το παρόν και το μέλλον των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις και άξονες στρατηγικής για την ανάπτυξη και την δημιουργική λειτουργία της μικρής και μεσαίας επιχείρησης.

Ο αναγνώστης του βιβλίου συνειδητοποιεί ότι πρόκειται για ένα χρηστικό και πρακτικό εργαλείο για την μικρομεσαία επιχείρηση που θα την βοηθήσει να οπλιστεί με δεξιότητες, ικανότητες, εργαλεία και συστήματα που θα τής επιτρέψουν να προχωρά με επιτυχία στο ασταθές και διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται σήμερα και από πρωτόγνωρες για την επιχειρηματική δραστηριότητα συνθήκες –μία από τις οποίες είναι και η ταχύτητα των αλλαγών που οριοθετούν την εποχή μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: