Τετάρτη, 2 Φεβρουαρίου 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ-ΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

Νομοσχέδιο-τέρας που δήθεν θα προστατεύει τους καταναλωτές επεξεργάζεται το υπουργείο Εργασίας, που με τον τρόπο αυτό θα ανοίξει τον ασκό του Αιόλου σε μία αγορά που ήδη γνωρίζει σκληρές στιγμές ύφεσης.

Συγκεκριμένα, υπό την αιγίδα στελέχους του βαθέος τριτοκοσμικού ΠΑΣΟΚ, το υπουργείο ενισχύει τις αστυνομικές δυνατότητες της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή (ΓΓΚ), δίνοντας στους υπαλλήλους της υπερεξουσίες, με ό,τι αυτές συνεπάγονται. Στην ουσία, δηλαδή, οι υπάλληλοι της ΓΓΚ μετατρέπονται σε «ράμπο», καθώς αποκτούν αρμοδιότητες φορολογικού ελεγκτή, ενώ θεσπίζονται αντικειμενικά κριτήρια υπολογισμού των προστίμων που επιβάλλονται σε επιχειρήσεις για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας του καταναλωτή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το νομοσχέδιο –το οποίο αναμένεται το προσεχές διάστημα να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση– θεσπίζεται για πρώτη φορά η αξίωση κάθε θιγόμενου για αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη λόγω παραβίασης των κανόνων του ανταγωνισμού. Αν και από τον νόμο 3784/2009 περί ανταγωνισμού προβλεπόταν το δικαίωμα αυτό, επί της ουσίας ισχύει μεν θεωρητικά λόγω νομοθετικών και διαδικαστικών εμποδίων. Με τις προωθούμενες διατάξεις θα διευκολύνεται η διαδικασία αυτή, καθώς οι αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού θα είναι δεσμευτικές για τα πολιτικά δικαστήρια, θα αναστέλλεται η παραγραφή για όσο διάστημα εκκρεμούν οι υποθέσεις, ενώ οι απαιτήσεις των θιγόμενων θα ορίζονται από τότε που επέρχεται η ζημία.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι το δικαίωμα να καταθέσουν αγωγή ζητώντας αποζημίωση θα έχουν και εμμέσως οι θιγόμενοι. Για παράδειγμα, εάν από την ύπαρξη ενός καρτέλ προκύπτουν αυξήσεις στις τιμές λιανικής, θα μπορεί να προσφύγει στην δικαιοσύνη διεκδικώντας αποζημίωση, όχι μόνον μία επιχείρηση που θίγεται άμεσα από την παραβίαση των κανόνων του ανταγωνισμού, αλλά και μία καταναλωτική οργάνωση.

Πέρα όμως από την «ενίσχυση» των καταναλωτών, το αστυνομικό νομοσχέδιο προβλέπει και σημαντική ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της ΓΓΚ, καθώς οι υπάλληλοί της αποκτούν εξουσίες φορολογικού ελεγκτή. Θα μπορούν να υποχρεώνουν τις επιχειρήσεις να παράσχουν έγγραφα και πληροφορίες, θα έχουν πρόσβαση κατά τους ελέγχους σε έγγραφα και άλλα στοιχεία που τηρούνται σε οποιαδήποτε μορφή (έγγραφη, ηλεκτρονική, μαγνητική ή άλλη) και να τα κατάσχουν, ενώ θα έχουν πρόσβαση και σε κάθε υπάρχουσα καταγραφή τηλεφωνικής συνδιάλεξης ή ανταλλαγής δεδομένων.

Επιπλέον, σε περίπτωση επιβολής προστίμου από την ΓΓΚ, η ένοχη επιχείρηση θα υποχρεούται να καταβάλλει υποχρεωτικά το 25% του ποσού και με ανώτατο όριο τα 100.000 ευρώ. Δηλαδή, σε περίπτωση προσφυγής κατά της απόφασης επιβολής προστίμου, δεν επιτρέπεται να χορηγηθεί αναστολή για τμήμα του προστίμου που ανέρχεται στο 25% αυτού.

Στην βάση όλων των ανωτέρων «προστατευτικών» για τους καταναλωτές μέτρων, θα πρέπει να θεωρείται βέβαιον ότι το υπουργείο Εργασίας στην ουσία καθιερώνει τον θεσμό των «νονών» της αγοράς, κατά το πρότυπο αντίστοιχων «λειτουργιών» στις τριτοκοσμικές αγορές. Διότι σε καμμία χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ισχύουν παρόμοιες νομοθετικές ρυθμίσεις, που είναι βέβαιον ότι αποτελούν και ασφαλή εφαλτήρια εκβιασμών. Κατά τα λοιπά, η χώρα περιμένει επενδύσεις και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. Και μη χειρότερα…

Δεν υπάρχουν σχόλια: