Τετάρτη, 2 Φεβρουαρίου 2011

Πώς μπορεί να ξεπεραστεί η ελληνική οικονομική κρίση

Θέσεις της ΕΕΔΕ για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας

Χωρίς καμιά αμφιβολία η παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2008 δεν μπορούσε παρά να έχει αρνητικές επιπτώσεις στη χώρα μας. Έτσι, η Ελλάδα σήμερα αντιμετωπίζει μια σοβαρή κρίση δημόσιου χρέους, η οποία όμως μπορεί να γίνει αφετηρία για σημαντικές οικονομικές, κοινωνικές και διοικητικές αλλαγές. Αλλαγές εξάλλου που υπαγορεύονται από νέα δεδομένα και νέες συνθήκες πάνω στις οποίες καλούνται να πορευτούν οι κοινωνίες και οι λαοί τον 21ο αιώνα. Στο πλαίσιο αυτό η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων, που 49 χρόνια τώρα συμβάλλει σημαντικά στην πρόοδο και την ανάπτυξη τόσο των στελεχών όσο και των επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα, θεωρεί ότι υποχρέωσή της, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, είναι να συνδράμει με τις δικές της προτάσεις την κεντρική διοίκηση και τον πολιτικό κόσμο της χώρας για μια ουσιαστική αλλαγή πορείας. Η ΕΕΔΕ πιστεύει ότι για να εξασφαλίσουμε σήμερα και αύριο ένα κράτος που θα στηρίζεται σε αρχές και αξίες, με ευαισθησία στα κοινωνικά προβλήματα, είναι ανάγκη να μεταρρυθμιστούν δομές αναποτελεσματικές για τα τεκταινόμενα τον 21ο αιώνα.

Έτσι, η ΕΕΔΕ προετοίμασε μια σειρά προτάσεων και θέσεων προς την ελληνική κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, πιστεύοντας ότι αν γίνει μια ουσιαστική και συνεπής προσπάθεια αντιμετώπισης των σημερινών προβλημάτων, τότε η ελληνική οικονομία μπορεί πραγματικά να προχωρήσει με γρήγορους αναπτυξιακούς ρυθμούς. Οι θέσεις της ΕΕΔΕ, ανακοινώθηκαν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού της Συμβουλίου, κ. Κωνσταντίνο Λαμπρινόπουλο, σε Συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε σήμερα (1 Φεβρουαρίου 2011) και οι οποίες βασίζονται στα ακόλουθα:

• Η δημοσιονομική προσαρμογή κρίνεται απαραίτητη και αποτελεί τη βάση της σταθερότητας και της περαιτέρω ανάπτυξης

• Κρίνεται απαραίτητος ο σχεδιασμός και η άμεση εφαρμογή μέτρων, τα οποία θα συμβάλουν στη δημιουργία ρυθμού ανάπτυξης της χώρας

• Θεωρούμε ότι η συναίνεση, όσο το δυνατόν περισσοτέρων πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων, στην προσπάθεια αυτή, αποτελεί μια ισχυρή βάση πάνω στην οποία μπορούμε να κτίσουμε το μέλλον αυτής της χώρας

• Υπάρχουν συγκεκριμένοι τομείς, οι οποίοι δεν πρέπει να αποτελούν πεδία πολιτικής αντιπαράθεσης και απαιτούν συναίνεση στο σχεδιασμό τους. Οι τομείς αυτοί είναι: η Παιδεία, ο Τουρισμός, η Ναυτιλία

• Πρέπει να δημιουργηθούν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις που θα κάνουν την Ελλάδα ελκυστική, τόσο για εθνικές όσο και για διεθνείς επενδύσεις

• Η έννοια, τόσο της χρονικής όσο της ποσοτικής στοχοθέτησης, κρίνεται αναγκαία και στην παρούσα φάση και στο μέλλον

• Πρέπει, σταδιακά, να ξανακτισθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ κράτους και πολιτών και να βελτιωθεί η αξιοπιστία της χώρας προς το εξωτερικό

• Η διαφάνεια και η ειλικρίνεια αποτελούν θεμελιώδεις άξονες της οικοδόμησης της εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και πολιτών

• Η μείωση και όχι η αύξηση της ανεργίας, αποτελεί βασικό παράγοντα της βελτίωσης του οικονομικού κλίματος στη χώρα μας.

• Η ποιότητα της εργασιακής ζωής κρίνεται αναγκαία, και σε αυτό, πέραν των πολιτικών δυνάμεων, οφείλουν να συνεργασθούν εποικοδομητικά, καταρχήν οι Κοινωνικοί Εταίροι, όπως και οι υπόλοιποι θεσμικοί φορείς της Αγοράς

• Υπάρχει ανάγκη έγκαιρης και έγκυρης επικοινωνίας και ενημέρωσης με ειλικρίνεια και σεβασμό προς του πολίτες της χώρας για θέματα οικονομικής και κοινωνικής φύσεως, καθώς και για θέματα ασφάλειας και εθνικής κυριαρχίας, που επηρεάζουν σημαντικά το μέλλον των πολιτών, αλλά και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

• Τέλος, πολίτες, επιχειρήσεις και κράτος, πρέπει να αντιμετωπίσουν την κρίση που βιώνουμε με κοινωνική υπευθυνότητα.

Στη βάση των όσων προηγούνται, η ΕΕΔΕ έχει βάσιμες ελπίδες ότι η κρίση μιας οικονομίας, ευέλικτης όπως η ελληνική, μπορεί και να ξεπεραστεί αλλά και να οδηγήσει σε αναπτυξιακές προοπτικές συμβατές με το ταχύτατα μεταβαλλόμενο περιβάλλον της εποχής μας, όπως είναι αυτό του 21ου αιώνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: