Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2011

Shipping Today and Tomorrow - Διεθνείς Εξελίξεις, Τάσεις & Επενδύσεις στην Ελληνική & Διεθνή Ναυτιλιακή αγορά

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Οικονομικής Διοικήσεως (ΕΙΟΔ) της ΕΕΔΕ διοργανώνει το 2ο Ναυτιλιακό του συνέδριο σε συνεργασία με το Ελληνοβρετανικό Εμπορικό Επιμελητήριο (BHCC), την Τρίτη 27 και την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2011, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το Συνέδριο αυτό - που διοργανώνεται σε συνέχεια επιτυχημένων αντίστοιχων συνεδρίων προηγουμένων ετών - θα αποτελέσει βήμα εποικοδομητικού διαλόγου, όπου παράγοντες της Ναυτιλίας και του θαλάσσιου Τουρισμού, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, θα εξετάσουν εκτενώς την πορεία και τις νέες ευκαιρίες, τις προκλήσεις και προοπτικές ανάπτυξης της Ναυτιλιακής αγοράς στο υφιστάμενο οικονομικό, χρηματοοικονομικό και νομικό πλαίσιο και, κυρίως, στην εν δυνάμει ανάκαμψη της παγκόσμιας αγοράς και τις επιδράσεις της παγκοσμιοποίησης.

Η Ναυτιλία είναι η μεγαλύτερη και ισχυρότερη «βιομηχανία» της Ελλάδας. Αρκεί να σημειωθεί πως την τελευταία δεκαετία εισέρρευσαν στην Ελλάδα περισσότερα από € 140 δισ. ως ναυτιλιακό συνάλλαγμα. Το συγκεκριμένο ποσό αντιστοιχεί στο μισό του συνολικού δημόσιου χρέους της χώρας ή σε έξι ΚΠΣ. Το ναυτιλιακό συνάλλαγμα που εισέρρευσε στην Ελλάδα από τις δραστηριότητες της Εμπορικής Ναυτιλίας, αυξημένο κατά 13,7% σε σχέση με το 2009, έφθασε στα 15 δισ. ευρώ το 2010. Μάλιστα, ξεπέρασε και το τουριστικό, το οποίο για το 2010 έφθασε στα 9,614 δισ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, η ελληνόκτητη Εμπορική Ναυτιλία εμφανίζεται να ελέγχει το 18,3% του παγκόσμιου στόλου μεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου και περίπου το 17,8% του παγκόσμιου στόλου δεξαμενόπλοιων. Η Ναυτιλία, λοιπόν, που τα τελευταία δέκα χρόνια αναδείχθηκε ως ο πλέον εξωστρεφής κλάδος της οικονομίας, μπορεί να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος για την ανάπτυξη της χώρας.

Στόχος του Συνεδρίου είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων για τα ακόλουθα θέματα: Επενδύσεις και κατηγορίες επενδύσεων στη Ναυτιλία, Τραπεζικές, Χρηματοδοτικές & Χρηματιστηριακές Ευκαιρίες στη Ναυτιλία, Shipping Financing, IPO's - Χρηματιστήριο & Ναυτιλία (Ευκαιρίες & Διεθνής Πρακτική), Διαχείριση Επιχειρηματικού Κινδύνου στη Ναυτιλία (Risk management in Shipping Business), Εξελίξεις σε Θέματα Νηολογίου, Νομοθεσίας & Ασφάλισης, Διεθνείς Εξελίξεις στους κανονισμούς Ασφαλείας, Εξελίξεις & Τάσεις στην Ελληνική & Διεθνή Ασφαλιστική Αγορά, Εξελίξεις σε Θαλάσσιο Τουρισμό, Εμπορικά Λιμάνια, Μαρίνες, Κρουαζιέρες & Yachting, Κατασκευαστικό Ναυτιλιακό Κλάδο και Ασφάλεια Πλοίων.

Στους ομιλητές συμπεριλαμβάνονται εκπρόσωποι των σημαντικότερων Ναυτιλιακών εταιρειών στην Ελλάδα, υψηλόβαθμα στελέχη του τραπεζικού, ασφαλιστικού και νομικού τομέα, ανεξάρτητοι αναλυτές, χρηματοοικονομικοί παράγοντες, καθώς και ειδικοί σε θέματα Διαχείρισης Επιχειρηματικού Κινδύνου στη Ναυτιλία. Θα παρουσιαστούν, επίσης, εμπειρίες, πρακτικά θέματα και εξελίξεις, τάσεις και κυρίως στρατηγικές, από ανώτατα στελέχη μεγάλων και παραδοσιακών Ναυτιλιακών εταιρειών που πηγάζουν από την εξαίρετη και μακρόχρονη παρουσία τους, στις σημαντικές και παραδοσιακές ναυτιλιακές αγορές διεθνώς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: