Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2010

Jean-Claude Trichet: Το ΕΚ ο μεσάζων για το αναγκαίο "ποιοτικό άλμα" της ΕΕ

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ, Jean-Claude Trichet, είπε στους ευρωβουλευτές τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου, ότι ο ρόλος του ΕΚ θα είναι αποφασιστικής σημασίας για τη βελτίωση του μοντέλου οικονομικής διακυβέρνησης το οποίο πρότεινε το Συμβούλιο. Το προτεινόμενο σχέδιο "υπολείπεται αυτών που θεωρεί αναγκαία η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα", προσέθεσε ο ίδιος.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην ολομέλεια του ΕΚ για τις εργασίες της ΕΚΤ κατά το έτος 2009, ο κ. Trichet περιέγραψε αναλυτικά το πώς η ΕΚΤ μείωσε το 2009 σε σημαντικότατο βαθμό τα επιτόκια δανεισμού της, στο 1%, και πώς δημιούργησε μέτρα στήριξης του δανεισμού προκειμένου να προσφέρει κάλυψη τις τράπεζες. Ο κ. Trichet εξήγησε, ακόμη, το πώς η ΕΚΤ παρεμβαίνει στις αγορές χρεών της Ευρωζώνης προκειμένου να αντιμετωπίσει τα προβλήματα στις αγορές ομολόγων.

Ο Olli Rehn, Επίτροπος για τις οικονομικές και νομισματικές υποθέσεις, μιλώντας μετά τον κ. Trichet, ανέφερε ότι η στήριξη που θα δοθεί στην Ιρλανδία θα βοηθήσει στη σταθεροποίηση της Ευρωζώνης, και κατέληξε λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις με τις ιρλανδικές αρχές για το μηχανισμό στήριξης θα περατωθούν στα τέλη Νοεμβρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: