Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου 2010

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΥΣΗΣ: ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΦΕΣΗ

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) επισημαίνει ότι, αν η κυβέρνηση θελήσει να στηρίξει την βιομηχανία ειδών διατροφής, η τελευταία μπορεί να συμβάλει σε έξοδο από την ύφεση

του Αθαν. Χ. Παπανδρόπουλου

Ο πρόεδρος του ΣΕΒΤ κ. Ευάγγελος Καλούσης είναι κατηγορηματικός: «Η βιομηχανία ειδών διατροφής έχει σημαντικές δυνατότητες, αρκεί να μπορεί να λειτουργήσει στην βάση σταθερών κανόνων. Αυτή είναι η πιο σοβαρή προϋπόθεση για την ανάπτυξη κάθε παραγωγικής δραστηριότητας, ιδιαίτερα στο σημερινό διεθνές περιβάλλον αστάθειας και ανισορροπιών», μάς λέει.

«Ακούγεται συνεχώς πως τίποτα πλέον δεν παράγεται και δεν λειτουργεί στην χώρα μας και θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η ελληνική βιομηχανία τροφίμων αποτελεί έναν κλάδο δυναμικό, που καταφέρνει και αντιμετωπίζει σθεναρά την κρίση, παράγει, κάνει επενδύσεις, προωθεί εξαγωγές, απασχολεί μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού και παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη. Η ελληνική βιομηχανία τροφίμων αποτελεί τον κλάδο με την υψηλότερη συμβολή σε όλα τα βασικά μεγέθη της μεταποίησης, όπως πωλήσεις, προστιθέμενη αξία, αριθμός επιχειρήσεων και απασχόληση. Μέσω των 1.248 επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, των 350.000 άμεσα και έμμεσα εργαζομένων που απασχολεί, των εξαγωγικών δραστηριοτήτων της οι οποίες ξεπερνούν τα 3 δισεκατ. ευρώ και των επενδύσεών της, συμβάλλει καθοριστικά στην πραγματική οικονομία», προσθέτει ο πρόεδρος του ΣΕΒΤ.

Και δεν έχει άδικο. Τα στοιχεία που παραθέτει επιβεβαιώνονται από τις πιο επίσημες πηγές, αλλά και από μελέτες του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ). Αναφερόμενος επίσης στο θέμα των τιμών και στην περί ακρίβειας φιλολογία, ο κ. Ευαγ. Καλούσης επισημαίνει ότι η ελληνική βιομηχανία τροφίμων αντιμετωπίζει με ευαισθησία το θέμα των τιμών και για τον λόγο αυτό τους τελευταίους έξι μήνες έχει προχωρήσει σε μειώσεις των τιμών των προϊόντων της και σε συνεχείς προσφορές, παρά τις υψηλές πληθωριστικές τάσεις, στην προσπάθειά της να μην επιβαρύνεται ο οικογενειακός προϋπολογισμός.

Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι, για την περίοδο Απρίλιος 2009-Απρίλιος 2010, ενώ ο μέσος πληθωρισμός ήταν 4,8%, στα είδη διατροφής το ποσοστό αυτό δεν ξεπέρασε το 0,9%. «Αυτό το πετύχαμε παρά το γεγονός ότι οι εταιρείες του κλάδου χρειάστηκε να προσαρμοστούν σε νέες επεμβάσεις στην αγορά, οι οποίες περιλαμβάνουν μία σειρά ρυθμίσεων και φορολογικών αλλαγών –ανάμεσα σε αυτές η αύξηση στον ΦΠΑ, οι νέες εισφορές και άλλες έμμεσες επιβαρύνσεις», λέει ο πρόεδρος του ΣΕΒΤ.

Επίσης, κατά τον κ. Ευαγ. Καλούση, η κυβέρνηση στο επικοινωνιακό επίπεδο θα πρέπει να κάνει προσπάθειες προώθησης της μεσογειακής και βιολογικής διατροφής, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν συντελεστές παραγωγής υψηλής άϋλης αξίας. Πράγματι, σε μία εποχή όπου τα θέματα υγείας κατέχουν από τις πρώτες θέσεις στις προτεραιότητες των ανθρώπων, στον αναπτυγμένο κόσμο η μεσογειακή διατροφή αποτελεί καλό εργαλείο εξαγωγικής και τουριστικής δραστηριότητας –αρκεί βέβαια η προβολή της να γίνει με τρόπο αποτελεσματικό και όχι ευκαιριακό. Στο επίπεδο αυτό ο πρόεδρος του ΣΕΒΤ δίνει έμφαση και στην προβολή της επώνυμης ζήτησης ελληνικών προϊόντων, ιδιαίτερα δε στους τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: