Πέμπτη, 4 Νοεμβρίου 2010

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Του Τάσου Αβραντίνη*

Μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση να συμβάλει στην ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων μιας περιοχής;

Μπορεί η Αθήνα να μετατραπεί σε παγκόσμιο κέντρο κλασικών σπουδών (σπουδών αρχαίας ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού, ιστορίας και αρχαιολογίας).

Μπορεί υπό την αιγίδα του Δήμου της Αθήνας να λειτουργήσει ένα διεθνές πανεπιστημιακό ίδρυμα.

Αυτά τα ερωτήματα –μεταξύ αρκετών ακόμη– επεξεργαστήκαμε στη δημοτική κίνηση «Πορτοκαλί» που από το Σεπτέμβριο υποστηρίζει την υποψηφιότητα Καμίνη για Δήμαρχο στην Αθήνα.

Σπεύδω να διευκρινίσω, προς άρση οποιασδήποτε παρεξήγησης, ότι ο Δήμος δεν έχει την αποστολή ούτε τη δυνατότητα να ιδρύσει πανεπιστημιακό ίδρυμα και να παρέχει τριτοβάθμιες σπουδές. Στην πραγματικότητα προτείνω ένα διεθνές πανεπιστημιακό ίδρυμα, το οποίο θα παραδίδει μαθήματα, υπό την αιγίδα του Δήμου, στο κέντρο της Αθήνας με αντικείμενα κυρίως την αρχαιολογία, την αρχαία ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία, παρέχοντας στους φοιτητές του τη μοναδική δυνατότητα να διδαχθούν τα αντικείμενα αυτά στο χώρο που άκμασε ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός.

Ας εξειδικεύσω λίγο παραπάνω τη θέση μου. Ο Δήμος θα απευθύνει διεθνή πρόσκληση, με αντικείμενο τη σύναψη συμβάσεως μεταξύ ενός αλλοδαπού πανεπιστημιακού ιδρύματος και του Δήμου. Στη σύμβαση αυτή θα περιγράφονται οι παροχές εκ μέρους του Δήμου, καθώς και οι υποχρεώσεις του ιδρύματος.

Ο Δήμος θα μπορεί να παρέχει:

α. δωρεάν στέγαση σε κτίριό του, το οποίο θα βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας,

β. πλήρη απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη,

γ. μόνιμη αστυνόμευση και καθαριότητα της γύρω περιοχής (σε συνεργασία και με την ΕΛΑΣ), ενδεχομένως και ασφάλεια από ζημίες,

δ. την αιγίδα του, υπό τη μορφή της ηθικής υποστήριξης προς το ίδρυμα και τυχόν προβολή του διεθνώς.

Το Πανεπιστήμιο θα δεσμεύεται ότι:

α. τα μαθήματα θα γίνονται στη γλώσσα διδασκαλίας του βασικού του campus,

β. θα παρέχει πρόγραμμα με αρκετές διδακτικές μονάδες, πάνω στα συγκεκριμένα αντικείμενα, ώστε να δικαιολογείται η παραμονή ενός φοιτητή επί ένα εξάμηνο,

γ. ότι θα διδάσκουν οι κορυφαίοι καθηγητές του,

δ. ελάχιστη διάρκεια παραμονής,

ε. δυνατότητα να μεταφέρονται οι διδακτικές μονάδες του προγράμματος και να ισχύουν και για άλλα πανεπιστήμια του εξωτερικού,

στ. στο μέλλον δυνατότητα μονίμων κατοίκων Αθηνών (σε αριθμό και με διαδικασίες επιλογής που θα καθορίζει το ίδιο το πανεπιστημιακό ίδρυμα) να σπουδάζουν με μειωμένα δίδακτρα (χωρίς οι σπουδές αυτές να έχουν, κατ’ ανάγκην, κάποια «επίσημη» ακαδημαϊκή αναγνώριση),

ζ. θα αναλάβει, με τη διοικητική και πολεοδομική υποστήριξη του Δήμου, την αρχιτεκτονική διαμόρφωση και ανακαίνιση του κτιρίου στο οποίο θα γίνονται τα μαθήματα.

Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί μια ζώνη, στο κέντρο της Αθήνας, στην οποία θα γίνονται μαθήματα στα αντικείμενα των κλασικών σπουδών από διάφορα μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Μια τέτοια συγκέντρωση φημισμένων ξένων πανεπιστημίων θα έχει πολλαπλά οφέλη:

1. Ελάχιστο κόστος για το Δήμο: η παραχώρηση του κτιρίου θα είναι η μόνη ενέργεια του Δήμου. Στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας υπάρχουν πολλά αναξιοποίητα κτίρια, τα οποία είτε ανήκουν στο Δήμο είτε μπορούν να αποκτηθούν έναντι πολύ χαμηλού ανταλλάγματος, ή ακόμη με ανταλλαγή με άλλο ακίνητο του Δήμου.

2. Την ποιοτική αναβάθμιση του κέντρου της Αθήνας. Η παρουσία ενός πανεπιστημιακού ιδρύματος και τα έργα ανάπλασης γύρω από αυτό θα δώσουν ώθηση για την ανάπτυξη μιας αρκετά υποβαθμισμένης περιοχής.

3. Καμία γραφειοκρατική εμπλοκή εκ μέρους του Δήμου παρά μόνο για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ανακαίνισης των κτιρίων.

4. Οι σπουδές που θα παρέχονται δεν θα έχουν σχέση με το ελληνικό πανεπιστημιακό σύστημα. Σπουδές που δεν θα έχουν σκοπό την απόκτηση πτυχίου, αλλά των γνώσεων που θα προσφέρουν τα συγκεκριμένα ιδρύματα και τη δυνατότητα για παράδοση μαθημάτων από διεθνώς καταξιωμένους πανεπιστημιακούς δασκάλους.

5. Δυνατότητα για παγκόσμια αναβάθμιση των κλασικών σπουδών που στις μέρες μας φθίνουν. Πολλά τμήματα κλασικών σπουδών φημισμένων πανεπιστημίων είναι σε κρίση ή κλείνουν. Η δυνατότητα διδασκαλίας σχετικών μαθημάτων στην Αθήνα θα δώσει μια συμβολική χροιά στην προσπάθεια για την αναβάθμιση των σπουδών αυτών.

Η πρότασή μας, χωρίς κόστος για τους δημότες, μπορεί να μετατρέψει την Αθήνα σε παγκόσμιο κέντρο κλασικών σπουδών με προφανές όφελος για τη χώρα. Μερικές φορές οι λύσεις είναι μπροστά στα μάτια μας. Ας σκεφτούμε απροκατάληπτα.

[*] Ο Τάσος Αβραντίνης είναι αντιπρόεδρος της «Δράσης» και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στο 7ο Δημοτικό Διαμέρισμα της Αθήνας με τον συνδυασμό «Δικαίωμα στην Πόλη» του κ. Γιώργου Καμίνη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: