Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2010

Συνέδριο για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Internet

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΙΠ) της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου), στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης που παρέχει σε σύγχρονα θέματα πληροφορικής και νέων τεχνολογιών, συνδιοργανώνουν Συνέδριο για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Internet με θέμα: “E-Business Innovation Forum” στις 22 & 23 Νοεμβρίου του 2010 στο Συνεδριακό Κέντρο της ΕΕΔΕ.

Σκοπός του συνεδρίου είναι η ενημέρωση των ειδικών για την παρούσα κατάσταση και τις προοπτικές του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Ελλάδα, η ανάλυση των βασικών θεμάτων που σχετίζονται με την ανάπτυξή του και η καταγραφή προτάσεων προς την πολιτεία και άλλους φορείς για την ενίσχυση των πρωτοβουλιών αυτών. Ειδικότερα εστιάζει το ενδιαφέρον του στους παρακάτω τομείς:

• Υποδομές, Θεσμικό Πλαίσιο και Εθνικές Πρωτοβουλίες

• Τάσεις Καταναλωτών, Επιχειρήσεων και Οργανισμών για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και το Διαδίκτυο

• Ελληνικά Cases Βέλτιστων Πρακτικών

• Νέα Επιχειρηματικότητα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Η εκδήλωση απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται με το ηλεκτρονικό εμπόριο ή ενδιαφέρονται να εμπλακούν, σε κυβερνητικά στελέχη που σχετίζονται με την υλοποίηση πρωτοβουλιών, σε νέους επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα στο ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς και σε εταιρίες που προσφέρουν υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: