Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2011

TO LOBBYING ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Μία σημαντική εκδήλωση του Τομέα Εταιρικών Υποθέσεων της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ)

του Αθαν. Χ. Παπανδρόπουλου

Το θέμα της Πολιτικής Διαμεσολάβησης (Lobbying) ήταν μία από τις ενότητες του τελευταίου συνεδρίου της ΕΕΔΕ, που διοργανώθηκε από το Τμήμα Εταιρικών Υποθέσεων που λειτουργεί στους κόλπους της. Στο πλαίσιο αυτό, το θέμα συζήτησαν και παρουσίασαν στους συνέδρους δύο κορυφαίοι διεθνείς εισηγητές του Corporate Lobbying, ο κ.Daniel Gueguen, CEO CLAN Public Affairs και πρόεδρος του European Training Institute, και ο κ.Tom Spencer, Executive Director του European Centre for Public Affairs, με συντονίστρια την κ. Μίνα Βαλαβάνη, διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Υπεύθυνη Σχέσεων με τα ΜΜΕ της Ελαΐς-Unilever Hellas.

Η δυνατότητα ή μη των επιχειρήσεων να επηρεάζουν τον διάλογο που διαμορφώνει το πλαίσιο της δραστηριότητάς τους, σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή και διεθνές επίπεδο, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την πορεία και την ανάπτυξή τους. Αποτελεσματικό lobbying, σύμφωνα με τον D.Gueguen, είναι αυτό που συνδυάζει την άσκηση πίεσης τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο –ωστόσο, το εθνικό lobbying έχει καθαρά πολιτικό χαρακτήρα, σε αντίθεση με το lobbying στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) που είναι τεχνοκρατικό.

Δεν αρκεί να γνωρίζεις τον Ευρωπαίο Επίτροπο ή τον ευρωβουλευτή που μπορεί να ασχολείται με τα θέματα που σε ενδιαφέρουν, αλλά τον αρμόδιο τεχνοκράτη που χειρίζεται τους αντίστοιχους φακέλλους, υπογράμμισε ο ομιλητής. Πρόσθεσε επίσης ότι, στον λαβύρινθο των Βρυξελλών, ο καλός λομπύστας πρέπει, αφ’ ενός, να γνωρίζει σε βάθος πρόσωπα και πράγματα και, αφ’ ετέρου, να έχει πολύ καλή γνώση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων στην ΕΕ. Διαδικασίες, εξάλλου, που είναι αρκετά πολύπλοκες ενίοτε, αλλά και χρονοβόρες όταν ενδιαφέρονται γι αυτές πολλές ομάδες πίεσης. Γι αυτό, ο D.Gueguen παρουσίασε το πλαίσιο για τις ευκαιρίες που προκύπτουν για επιχειρήσεις και λοιπούς φορείς από το lobbying, το οποίο είναι και επισήμως αναγνωρισμένο στις Βρυξέλλες.

Με τίτλο «Διδάγματα από το παρελθόν, κατευθυντήριες γραμμές για το μέλλον» μίλησε ο Tom Spencer, που αυτοπροσδιορίστηκε ως πολιτικός, κυρίως αφού υπήρξε μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί σειρά ετών. Οι Δημόσιες Υποθέσεις (Public Affairs), είπε, είναι η μελέτη των οργανωμένων προσπαθειών ώστε να επηρεάσουν την λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο ενός πολιτικού συστήματος. Ο δεκάλογος του Tom Spencer για τις Δημόσιες Υποθέσεις στην ΕΕ είναι:

1.Ορίστε σαφείς εταιρικούς στόχους

2.Καλλιεργείστε την συμπάθεια του πολιτικού κλίματος με μακροχρόνιες προσπάθειες

3.Να έχετε θετικά και λεπτομερή επιχειρήματα. Παρουσιάστε αυτά που θέλετε και όχι αυτά που δεν θέλετε να γίνουν

4.Οι προσπέθειές σας πρέπει να είναι ολοκληρωμένες και να περιλαμβάνουν τις δραστηριότητες τόσο σε εθνικό όσο και σε επίπεδο ΕΕ

5.Να έχετε την δυνατότητα να ελιχθείτε μεταξύ των θεσμικών οργάνων, να αξιοποιείτε τις πληροφορίες, να παρακολουθείτε και να αναγνωρίζετε την «θεσμική» ταυτότητα διαφορετικών αποδεκτών

6.Να αναγνωρίζετε την σημασία της κατανόησης διαδικαστικών ευκαιριών, ιδίως στο Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή

7.Να χρησιμοποιείτε έξυπνα τους εμπορικούς συνδέσμους στο ευρωπαϊκό πλαίσιο

8.Να χρησιμοποιείτε τους συμβούλους ως διαμεσολαβητές και όχι ως εκπροσώπους

9.Μην υποτιμάτε την πολυπλοκότητα που προκύπτει από τις διαφορές της γλώσσας, της εθνικότητας, της φιλοσοφίας και της θρησκείας

10.Να προσέχετε την «πολιτική βούληση». Μπορεί να αλλάξει τόσο το περιεχόμενο όσο και την χρονική στιγμή επιβολής μιας ρύθμισης σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Επισημαίνουμε ότι σήμερα οι διαπιστευμένοι λομπύστες στις Βρυξέλλες ξεπερνούν τα 2.000 άτομα, μεταξύ των οποίων υπάρχουν και αρκετοί πρώην δημοσιογράφοι. Ας σημειωθεί επίσης ότι, στο επίπεδο αυτό, η ελληνική παρουσία είναι ισχνή –γεγονός όχι πάντα θετικό για τις ελληνικές επιχειρήσεις και την συμμετοχή τους στα ευρωπαϊκά δρώμενα.

Κλείνοντας, υπογραμμίζουμε ότι υπεύθυνος του Τμήματος Εταιρικών Υποθέσεων της ΕΕΔΕ είναι ο κ. Βασίλης Λώλας, ανώτερο στέλεχος της Coca-Cola 3 Έψιλον. Ο νέος τομέας μελών-φυσικών προσώπων της ΕΕΔΕ, που ιδρύθηκε πρόσφατα, έχει ως ειδικότερη αποστολή την αναβάθμιση του ρόλου των Εταιρικών Υποθέσεων στην σύγχρονη ελληνική επιχείρηση και στους οργανισμούς, καθώς και την προώθηση κατανόησης της σημαντικότητάς τους στην σχέση των οργανισμών με τους οικονομικούς, παραγωγικούς και κοινωνικούς εταίρους.

Ο Τομέας Εταιρικών Υποθέσεων της ΕΕΔΕ συγκεντρώνει στελέχη που εργάζονται στον χώρο της Εταιρικής Επικοινωνίας (Corporate Communication), των Δημοσίων Σχέσεων (Public Relations), της Πολιτικής Διαμεσολάβησης (Lobbying), της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CSR), των Σχέσεων με την Κοινότητα (Community Relations), της Εσωτερικής Επικοινωνίας (Internal Relations) και της Εταιρικής Διακυβέρνησης (Corporate Governance).

Δεν υπάρχουν σχόλια: