Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2011

Corporate Affairs Conference από τον Τομέα Εταιρικών Υποθέσεων της ΕΕΔΕ

Με στόχο να φωτίσει το ρόλο και τη συμβολή επιμέρους ενοτήτων των Εταιρικών Υποθέσεων στη συνολική επιχειρησιακή στρατηγική, να συνεισφέρει στη διάχυση γνώσης και να ενδυναμώσει τις σχέσεις των στελεχών που εργάζονται στο συγκεκριμένο πεδίο πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, με μεγάλη επιτυχία, το 1ο Corporate Affairs Conference από τον Τομέα Εταιρικών Υποθέσεων της ΕΕΔΕ σε συνεργασία με το Marketing Week και την Boussias Communications.

Στο χαιρετισμό του, ο κ. Βασίλης Λώλας, πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Τομέα Εταιρικών Υποθέσεων της ΕΕΔΕ, επισήμανε πως σε μια εποχή όπου η επιχειρηματικότητα πλήττεται και η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων εξαρτάται κατά πολύ από την ισορροπία και την ανάπτυξη των σχέσεων και των επικοινωνιακών δομών με τους εταίρους τους, ο τομέας των Εταιρικών Υποθέσεων (Corporate Affairs), αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Ο βαθμός ανάπτυξης των Εταιρικών Υποθέσεων στις επιχειρήσεις αποτελεί ένδειξη για την ωριμότητα της λειτουργίας της, αλλά και απαραίτητη προϋπόθεση για την αρτιότητά της. Οι σύγχρονες αντιλήψεις που επικρατούν γύρω από νευραλγικούς τομείς των Εταιρικών Υποθέσεων, μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμο σύμμαχο στην πλοήγηση των επιχειρήσεων σε δύσκολους καιρούς, αλλά και εφόδιο για την μελλοντική τους ανάπτυξη.

Το συνέδριο χαιρέτισε επίσης ο πρόεδρος του ΔΣ της ΕΕΔΕ, κ. Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος.

Η πρώτη ενότητα του συνεδρίου ασχολήθηκε με το θέμα της Επικοινωνίας με την επενδυτική κοινότητα και το ρόλο του τμήματος Επενδυτικών Σχέσεων, που στην παρούσα οικονομική συγκυρία αποκτά βαρύνουσα σημασία. Για τον ξεχωριστό ρόλο του τμήματος επενδυτικών σχέσεων, τις βασικές του αρμοδιότητες στο πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί προκειμένου να επικοινωνεί άμεσα και αποτελεσματικά με την επενδυτική κοινότητα, μίλησε ο κ. Παναγιώτης Βεργής, διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων της Coca-Cola Hellenic, συνεπικουρούμενος από τη συζήτηση που ακολούθησε με τη συμμετοχή της κ. Lilian Phillips, διευθύντριας Επενδυτικών Σχέσεων και Εταιρικής Επικοινωνίας της Frigoglass, με συντονιστή τον δημοσιογράφο κ. Αθανάσιο Παπανδρόπουλο.

Το τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων αποτελεί τον σύνδεσμο μεταξύ της διοίκησης μιας εταιρείας και της επενδυτικής κοινότητας. Ο ρόλος του είναι διττός, αφενός να βοηθά τους επενδυτές να προβαίνουν σε ενημερωμένες αποφάσεις, είτε σκοπεύουν να αγοράσουν μετοχές της επιχείρησης, είτε να τις πουλήσουν ή να τις διακρατήσουν στο χαρτοφυλάκιό τους, και αφετέρου να παρέχει πολύτιμες πληροφορίες στο μάνατζμεντ της επιχείρησης σχετικά με την αντίληψη των επενδυτών για την εταιρεία ώστε να βοηθά στη διαμόρφωση της στρατηγικής επικοινωνίας.

Η δεύτερη ενότητα του συνεδρίου ασχολήθηκε με το θέμα της Πολιτικής Διαμεσολάβησης (lobbying), αφού η ρευστή ελληνική πραγματικότητα, σε συνδυασμό με τις διεθνείς εξελίξεις, δημιουργούν ένα ιδιαίτερα περίπλοκο περιβάλλον σήμερα για την επιχειρηματικότητα. Σχετικά με το ρόλο των Corporate Affairs σε αυτό το πλαίσιο, συζήτησαν δύο κορυφαίοι διεθνείς εισηγητές του Corporate Lobbying, ο Daniel Gueguen, CEO CLAN Public Affairs και Πρόεδρος του European Training Institute, και ο Tom Spencer, Executive Director του European Centre for Public Affairs, με την συντονίστρια την κ. Μίνα Βαλαβάνη, Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης & Υπεύθυνη Σχέσεων με τα MME της Ελαΐς - Unilever Hellas.

H δυνατότητα ή μη των επιχειρήσεων να επηρεάζουν το διάλογο που διαμορφώνει το πλαίσιο της δραστηριότητάς τους, σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή και διεθνές επίπεδο, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την πορεία και την ανάπτυξή τους. Αποτελεσματικό lobbying, σύμφωνα με τον κ. Gueguen είναι αυτό που συνδυάζει την άσκηση πίεσης τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ωστόσο το εθνικό lobbying έχει καθαρά πολιτικό χαρακτήρα σε αντίθεση με το lobbying στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι τεχνοκρατικό. Δεν αρκεί να γνωρίζεις τον ευρωπαίο επίτροπο ή τον ευρωβουλευτή που μπορεί να ασχολείται με τα θέματα που σε ενδιαφέρουν, αλλά τον αρμόδιο τεχνοκράτη που χειρίζεται τους αντίστοιχους φακέλους, υπογράμμισε ο ομιλητής. Ο Daniel Gueguen, παρουσίασε το πλαίσιο και τις ευκαιρίες που προκύπτουν για τις επιχειρήσεις από την Πολιτική Διαμεσολάβηση. Με 35 χρόνια εμπειρίας στον εν λόγω τομέα, ο ίδιος έχει διατελέσει επικεφαλής μερικών από τα ισχυρότερα ευρωπαϊκά lobbies.

Με τίτλο διδάγματα από το παρελθόν, κατευθυντήριες οδηγίες για το μέλλον, μίλησε ο κ. Tom Spencer, που αυτοπροσδιορίστηκε ως πολιτικός κυρίως, αφού υπήρξε μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί σειρά ετών. Οι δημόσιες υποθέσεις (Public Affairs), είπε, είναι η μελέτη των οργανωμένων προσπαθειών ώστε να επηρεάσουν τη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο ενός πολιτικού συστήματος. Ο δεκάλογος του Tom Spencer για τις Δημόσιες Υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι:

1. Ορίστε σαφείς εταιρικούς στόχους

2. Καλλιεργείστε τη συμπάθεια του πολιτικού κλίματος με μακροχρόνιες προσπάθειες

3. Να έχετε θετικά και λεπτομερή επιχειρήματα. Παρουσιάστε αυτά που θέλετε και όχι αυτά που δεν θέλετε να γίνουν

4. Οι προσπάθειές σας πρέπει να είναι ολοκληρωμένες περιλαμβάνοντας δραστηριότητες τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ

5. Να έχετε τη δυνατότητα να ελιχθείτε μεταξύ των θεσμικών οργάνων, να αξιοποιείτε τις πληροφορίες, να παρακολουθείτε και να αναγνωρίζετε τη "θεσμική" ταυτότητα διαφορετικών αποδεκτών

6. Να αναγνωρίζετε τη σημασία της κατανόησης διαδικαστικών ευκαιριών, ιδίως στο Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

7. Να χρησιμοποιείτε έξυπνα τους εμπορικούς συνδέσμους στο ευρωπαϊκό πλαίσιο

8. Να χρησιμοποιείτε τους συμβούλους ως διαμεσολαβητές και όχι ως εκπροσώπους

9. Μην υποτιμάτε την πολυπλοκότητα που προκύπτει από τις διαφορές της γλώσσας, της εθνικότητας, της φιλοσοφίας και της θρησκείας

10. Να προσέχετε την «πολιτική βούληση». Μπορεί να αλλάξει τόσο το περιεχόμενο όσο και τη χρονική στιγμή επιβολής μιας ρύθμισης σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Με τις νέες προκλήσεις που παρουσιάζει η οικονομική κρίση για τους υπεύθυνους εσωτερικής επικοινωνίας των εταιρειών ασχολήθηκε η Τρίτη ενότητα του συνεδρίου. Ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούνται εσωτερικά οι αλλαγές που συμβαίνουν ή πρόκειται να συμβούν, μπορεί να είναι καθοριστικός για τη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας της επιχείρησης. Η εσωτερική επικοινωνία αποκτά κατά συνέπεια περισσότερο στρατηγικό ρόλο. Παρουσιάστηκε, από τον κ. Γρηγόρη Αντωνιάδη, Επικεφαλής Επικοινωνίας και αντιπρόεδρο του ΔΣ της Unilever Hellas, η περίπτωση της εταιρείας του ως καλή πρακτική από το χώρο αυτό. Όπως τόνισε ο ομιλητής «η μάχη στην αγορά, κερδίζεται πρώτα στο εσωτερικό μέτωπο». Το συνέδριο έκλεισε με συζήτηση, στην οποία πέρα από τον κ. Αντωνιάδη συμμετείχαν οι κ.κ. Δροσιά Καρδάση, Υποδιευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου Interamerican και Αγγελική Παπαδοπούλου, Corporate Affairs Manager της Nestle Hellas, υπό το συντονισμό της κ. Σίσσυς Ηλιοπούλου, Senior Communication Manager της Novartis Hellas.

Οι προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει μια επιχείρηση σήμερα στο πεδίο της εσωτερικής επικοινωνίας είναι:

- Οι επιχειρηματικές αλλαγές που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα μεγάλο μέρος των εργαζομένων

- Οι αναπόφευκτες αβεβαιότητες

- Η δέσμευση των εργαζομένων στις επιχειρήσεις, που κινδυνεύει από τις εξελίξεις της ελληνικής αγοράς -οι οποίες απαιτούν πρόσθετη προσπάθεια από όλους τους εργαζόμενους- και από τα μέτρα διασφάλισης της επιχειρηματικής συνέχειας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: