Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2010

Ο κ. Πάνος Καρβούνης, νέος Επικεφαλής στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Ο κ. Πάνος Καρβούνης, αναλαμβάνει επίσημα τα καθήκοντά του, ως Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, από την Δευτέρα 1η Νοεμβρίου 2010.

Η τοποθέτηση του κ. Καρβούνη (έως τώρα Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης "Επικοινωνίας" στις Βρυξέλλες), ως Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ελλάδα, καταδεικνύει την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη διατήρηση στενών σχέσεων εμπιστοσύνης με την ελληνική κυβέρνηση και τους Έλληνες πολίτες κατά τη διάρκεια της τρέχουσας οικονομικής κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τόσο μέσω της Αντιπροσωπείας της στην Ελλάδα, όσο και μέσω των Υπηρεσιών της στις Βρυξέλλες, θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την στήριξη των μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα.

Οι νομικές σπουδές του κ. Καρβούνη και η σημαντική του εμπειρία στους διάφορους τομείς πολιτικής της ΕΕ, και ιδίως στον τομέα της επικοινωνίας, θα συμβάλλουν σημαντικά, αφενός στην ενίσχυση του ρόλου της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ελλάδα και στην ουσιαστική επικοινωνία με τους Έλληνες πολίτες και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και αφετέρου στην ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών.

Ο κ. Καρβούνης, διορίστηκε στην Επιτροπή το 1982 και έγινε Διευθυντής το 1999. Το 2000 εργάστηκε ως Κύριος Σύμβουλος στην Υπηρεσία Τύπου και Επικοινωνίας της Επιτροπής. Ανέπτυξε και διηύθυνε την Υπηρεσία που μόλις είχε συσταθεί, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων καθηκόντων: συντονισμός των Αντιπροσωπειών της Επιτροπής στα κράτη μέλη, ανθρώπινοι και χρηματοοικονομικοί πόροι της Υπηρεσίας, - "δικτυακός τόπος EUROPA και Μονάδα Οπτικοακουστικών Μέσων" (Europe by Satellite).

Το 2005 επιφορτίστηκε με την άσκηση των καθηκόντων Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Τύπου και Επικοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, βοήθησε στην ανάπτυξη της επικοινωνιακής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ενίσχυσε τη συνεργασία μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας στις Βρυξέλλες και των Αντιπροσωπειών στα κράτη μέλη. Από το 2006, είναι αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας, με ειδική αρμοδιότητα για τις Αντιπροσωπείες της Επιτροπής στα 27 κράτη μέλη, για τα εργαλεία των πολυμέσων επικοινωνίας καθώς και για τον συντονισμό των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τα άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο) στον τομέα της επικοινωνίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: