Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2010

Η Ελληνική Οικονομία σε Σταυροδρόμι

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΝΤ ενέκρινε στις 17 Δεκεμβρίου την εκταμίευση περίπου 2,5 εκατομμυρίων Ευρώ στην Ελλάδα σαν μέρος της τριετούς δανειοδοτικής διευθέτησης που συμφωνήθηκε τον Μάιο του 2010. Το δάνειο του ΔΝΤ αποτελεί μέρος διεθνούς σωστικού πακέτου αξίας 110 δισεκατομμυρίων Ευρώ, από το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει 80 δισεκατομμύρια Ευρώ, ενώ το ΔΝΤ παρέχει τα υπόλοιπα 30 δισεκατομμύρια Ευρώ.

Η Ελληνική κυβέρνηση σημείωσε καλή πρόοδο στο μεταρρυθμιστικό της πρόγραμμα. Μετά από έξι μήνες εντατικών μεταρρυθμιστικών προσπαθειών, υπάρχουν σημάδια βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, που υποβοηθείται από την επιβράδυνση του βασικού πληθωρισμού και από την αύξηση των μισθών. Τα δημοσιονομικά μέτρα που εφαρμόσθηκαν από την αρχή του προγράμματος, μείωσαν το έλλειμμα περίπου κατά 6 τοις εκατό του ΑΕΠ, μόνο για το 2010. Επιπλέον, η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού που εγκρίθηκε τον Ιούλιο, υποδηλώνει μεγάλα μακροπρόθεσμα δημοσιονομικά οφέλη και βελτιωμένη προσφορά εργασίας.

Παρ’ όλα αυτά, οι διαθέσεις της αγοράς προς την Ελλάδα παραμένουν ευμετάβλητες. Η οικονομία βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της προσαρμογής και αυξάνεται η ανεργία.. Μια δοκιμασία-κλειδί θα είναι η εφαρμογή πρόσθετων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για την προώθηση της ανάπτυξης και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Σε μια συνέντευξη, ο Πάουλ Τόμσεν που είναι επικεφαλής του κλιμακίου του ΔΝΤ, συζητά τις δυσκολίες που εμπλέκονται στην προσπάθεια της εξυγίανσης και στην αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας.

IMF Survey online: Τι χρειάζεται να κάνει η Ελλάδα στους επόμενους μήνες;

Τόμσεν: Η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην ολοκλήρωση του πρώτου κύματος δημοσιονομικών προσαρμογών και μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένης της εξαιρετικά σημαντικής μεταρρύθμισης στο συνταξιοδοτικό. Το οικονομικό πρόγραμμα βρίσκεται τώρα σε σταυροδρόμι. Η αύξηση των φορολογικών συντελεστών και η περικοπή δαπανών ήταν απαραίτητες, αλλά αυτά τα μέτρα δεν μπορούν να εντατικοποιηθούν περαιτέρω για να διασφαλίσουν τη δημοσιονομική προσαρμογή που απαιτείται. Για το λόγο αυτό απαιτούνται μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση του ελέγχου στις κρατικές δαπάνες, και βελτίωση ιδιαίτερα στη διοίκηση των δημοσιονομικών εσόδων, στις κρατικές επιχειρήσεις και στον τρόπο διαχείρισης του τομέα της υγείας.

Επιπλέον, στο στάδιο της προετοιμασίας βρίσκεται μια δεύτερη σειρά μεταρρυθμίσεων που στοχεύουν στην προώθηση της ανάπτυξης και στο άνοιγμα της οικονομίας. Όταν εφαρμοστούν αυτές οι μεταρρυθμίσεις, θα αρχίσουν να αποδίδουν καρπούς.

IMF Survey online: Γιατί έχουν τέτοια προτεραιότητα αυτές οι μεταρρυθμίσεις στο εγγύς μέλλον;

Τόμσεν: Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις μπορούν να βοηθήσουν την Ελλάδα να γίνει πιο ανταγωνιστική, που είναι το κλειδί για την αποκατάσταση της ανάπτυξης, για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και για τη βελτίωση των εισοδημάτων. Ταυτόχρονα, οι μεταρρυθμίσεις που μειώνουν τις δημοσιονομικές ανισορροπίες θα μειώσουν επίσης τα επιτόκια, και θα μειώσουν την πίεση στις δημόσιες υπηρεσίες και στους συντελεστές φορολογίας. Επιτρέψτε μου μια μικρή ανάλυση.

Μια βραχυπρόθεσμη προτεραιότητα είναι το άνοιγμα των επαγγελμάτων στον τομέα των υπηρεσιών, που ελέγχεται νομοθετικά σε υψηλό βαθμό. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις θα επικεντρωθούν ιδιαίτερα στους δικηγόρους, στους συμβολαιογράφους, στους μηχανικούς, στους αρχιτέκτονες, στους οικονομικούς ελεγκτές και στους φαρμακοποιούς, που είναι επαγγέλματα που παίζουν σημαντικό ρόλο στην οικονομία. Ο μεγαλύτερος ανταγωνισμός θα μειώσει σημαντικά το κόστος αυτών των υπηρεσιών, πράγμα που θα ωφελήσει ταυτόχρονα και τους καταναλωτές, και τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις και τα άτομα που χρησιμοποιούν αυτές τις υπηρεσίες θα ωφεληθούν κάνοντας ανάλογα τα δικά τους προϊόντα πολύ πιο ανταγωνιστικά.

Η μεταρρυθμίσεις στην Υγειονομική Περίθαλψη και στις κρατικές επιχειρήσεις είναι σημαντικές γιατί θα βοηθήσουν στην επίτευξη της δημοσιονομικής προσαρμογής και στην αποδοτικότητα των δημόσιων υπηρεσιών. Ο Ελληνικός λαός πληρώνει τιμές για την περίθαλψη που είναι υψηλότερες απ’ ότι είναι απαραίτητο, και χρειάστηκε να πληρώσει τους λογαριασμούς για κόστη στις κρατικές επιχειρήσεις που δεν συμβαδίζουν με τα διεθνή πρότυπα. Τα μέτρα λοιπόν θα επικεντρωθούν στη μείωση του κόστους με τη βελτίωση της διοίκησης, με τη μείωση των φαρμακευτικών δαπανών, με τη μείωση των νοσοκομειακών δαπανών και με τη μείωση των υψηλών μισθών στις κρατικές επιχειρήσεις.

Θέλω ιδιαίτερα να υπογραμμίσω τη σημασία που και εμείς και η κυβέρνηση αποδίδουμε στη ενίσχυση της διοίκησης των δημοσιονομικών εσόδων της Ελλάδος. Είναι σημαντικό να πληρώσουν όλοι το δίκαιο φορολογικό τους μερίδιο, ιδιαίτερα οι μεγάλοι εισοδηματίες οι οποίοι κατάφερναν να αποφεύγουν την καταβολή φόρων στο παρελθόν. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους φτωχούς να σηκώσουν το μεγαλύτερο βάρος της προσαρμογής.

IMF Survey online: Γιατί είναι τόσο σημαντική η νομοθεσία που θα επιτρέπει τη σύναψη μισθολογικών συμφωνιών σε επίπεδο επιχειρήσεων. Αυτό θα οδηγήσει σε μαζικές περικοπές μισθών;

Τόμσεν: Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσε η Ελληνική αγορά εργασίας συνέβαλε την τελευταία δεκαετία στη δυσανάλογη αύξηση μισθών και στην απώλεια της ανταγωνιστικότητας. Για το λόγο αυτό, οι μισθοί πρέπει να ευθυγραμμιστούν περισσότερο με την παραγωγικότητα. Μεσοπρόθεσμα, οι μισθολογικές εξελίξεις στην Ελλάδα θα διέπονται από βελτιώσεις της παραγωγικότητας. Μια πιο ανοιχτή και πιο δυναμική αγορά εργασίας θα προσφέρει περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης, καθώς βελτιώνεται το επιχειρηματικό περιβάλλον και επεκτείνεται η οικονομία.

IMF Survey online: Μήπως οι Ελληνικές εξαρτώνται υπερβολικά από χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας;

Τόμσεν: Τα μέτρα της ΕΚΤ για τη στήριξη της ρευστότητας στο Ελληνικό τραπεζικό σύστημα ήταν πολύ αποτελεσματικά. Στην εξέλιξη των πραγμάτων, η δυσκολία που θα αντιμετωπίσουν οι τράπεζες θα είναι η ανάκτηση της πρόσβασης στις διατραπεζικές και στις διεθνείς αγορές, καθώς και η μετάβαση από τις προσωρινές διευθετήσεις με πειθαρχημένο τρόπο.

Οι εξελίξεις σχετικά με τις κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών υπήρξαν επίσης ενθαρρυντικές. Οι τράπεζες μπόρεσαν να συγκεντρώσουν σημαντικά κεφάλαια από συναλλαγές στην αγορά, και επίσης το Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας που συστάθηκε σαν μέρος του οικονομικού προγράμματος, δεν χρειάστηκε να ενεργοποιηθεί.

IMF Survey online: Πότε αναμένεται το ΔΝΤ να παρατείνει τους όρους αποπληρωμής στη χρηματοδότησή του;

Τόμσεν: Ο Γενικός Διευθυντής του ΔΝΤ είπε ότι είναι διατεθειμένος να προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΝΤ την μετατροπή της υπάρχουσας Διευθέτησης Ετοιμότητας Παροχής της Ελλάδος σε Διευρυμένο Πιστωτικό Μηχανισμό. Αυτή η διευθέτηση θα παρέτεινε την περίοδο αποπληρωμής του δανείου από 5 σε 10 χρόνια. Για να είναι κάτι τέτοιο αποτελεσματικό, θα πρέπει οι χώρες-εταίροι της περιοχής του Ευρώ να συμφωνήσουν για μια παρόμοια παράταση της περιόδου αποπληρωμής για το δικό τους μερίδιο των δανείων προς την Ελλάδα.

IMF Survey online: Πολλές ομάδες στην Ελλάδα εκφράζουν δυσαρέσκεια. Πότε θα βελτιωθεί η κατάσταση;
Τόμσεν: Το πρόγραμμα της κυβέρνησης είναι φιλόδοξο. Έχουν γίνει ευρείες αλλαγές μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, και κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Είναι ευνόητο ότι υπάρχει δυσφορία και αντίσταση. Όμως η κυβέρνηση έχει σχεδιάσει το οικονομικό πρόγραμμα με μεγάλη αίσθηση δικαιοσύνης. Τα μέτρα προστατεύουν τις πιο ευάλωτες ομάδες και αυτές οι παράμετροι θα συνεχίσουν να διέπουν τις προσπάθειες κατά την εξέλιξη των πραγμάτων.
Χωρίς αμφιβολία αυτή είναι μια δύσκολη περίοδος για την Ελλάδα και το λαό της, αλλά αναμένουμε ότι η οικονομία θα σταθεροποιηθεί στο τέλος του 2011. Η δημοσιονομική κατάσταση θα βελτιωθεί καθώς μειώνεται το έλλειμμα, και το οφέλη από τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στον δημόσιο τομέα θα γίνουν εμφανή, καθώς οι βελτιώνονται υπηρεσίες.

IMF Survey online: Ποιό είναι το επόμενο ορόσημο;

Τόμσεν: Η επόμενη επιθεώρηση του οικονομικού προγράμματος θα είναι τον Μάρτιο, και αναμένουμε ότι θα συζητήσουμε με την Κυβέρνηση και τους Ευρωπαίους εταίρους μας τα επόμενα βήματα για να διασφαλίσουμε την επιτυχή συνέχιση του προγράμματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: