Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου 2010

Η πρόκληση του τουριστικού μάρκετινγκ για την Ελλάδα σήμερα

Του Αντώνη Ζαϊρη, Γενικός Δ/ντής ΣΕΛΠΕ

Ο τουρισμός, βασική πηγή εισροής συναλλάγματος για την ελληνική οικονομία ,με έσοδα που ξεπερνούν την αξία των εξαγωγών των ελληνικών προϊόντων, συμμετέχει με 20% στο ΑΕΠ, δημιουργώντας 800000 θέσεις απασχόλησης.

Τελευταία μελέτη του WORLD ECONOMIC FORUM κατατάσσει την Ελλάδα στην 24η θέση μεταξύ 124 χωρών με βάση τον δείκτη ταξιδιωτικής και τουριστικής ανταγωνιστικότητας, ανταγωνιστικότητα που δεν εξαρτάται μόνο από τις τιμές αλλά και από τις επιδόσεις των τουριστικών επιχειρήσεων σε επίπεδο ποιοτικών παρεχόμενων υπηρεσιών με ικανοποίηση τόσο του εσωτερικού πελάτη όσο και του εξωτερικού πελάτη.

Η έννοια του μάρκετινγκ τώρα στον τουρισμό εισάγεται την δεκαετία του 50 και συνιστά τις συστηματικές και συντονισμένες ενέργειες που απορρέουν από την εκτέλεση του προγράμματος επιχειρησιακής πολιτικής στη τουριστική μονάδα. Η πρόκληση για το μέλλον της ελληνικής τουριστικής αγοράς είναι να καταvoήσει τον καταναλωτή τουρίστα και μέσω αυτού τον ανταγωνισμό. Η αγορά γίνεται ολοένα και πιο πελατοκεντρική. Η επιχείρηση που θέλει να διακριθεί θα πρέπει να διερευνά τις ανάγκες του καταναλωτή συνεχώς.

Ο πελάτης σήμερα δεν αρκείται στην αγορά ενός προϊόντος ή υπηρεσίας αλλά θέλει την αίσθηση ικανοποίησης από την αγορά.

Αυτό σημαίνει για τις επιχειρήσεις που θέλουν να επιβιώσουν στο σημερινό ανταγωνισμό, να αντιλαμβάνονται τα μηνύματα της αγοράς και να προσαρμόζουν ανάλογα τα προϊόντα τους. Τούτο απαιτεί συνεχή έρευνα αγοράς.

Η σημασία λοιπόν του μάρκετινγκ των τουριστικών προορισμών γίνεται καθοριστική για την επιβίωση των τουριστικών περιοχών καθώς και η αναζήτηση νέων προτύπων ποιότητας στα προσφερόμενα τουριστικά προϊόντα που γίνεται παράγων ανταγωνισμού.

Η ελκυστικότητα ως εκ τούτου ενός τουριστικού προορισμού προσδιορίζεται από πέντε βασικούς παράγοντες:

• Ελκυστικότητα περιβάλλοντος

• κοινωνικές δραστηριότητες

• ιστορικό ενδιαφέρον

• υποδομές

• αγορές /ψυχαγωγία

Σήμερα που η οικονομία μας διέρχεται μία κρίσιμη καμπή και ταλαντεύεται από μια πρωτόγνωρη κρίση είναι ανάγκη να συνειδητοποιηθεί απ όλους ότι ο τουρισμός μας μαζί με τη ναυτιλία και το εμπόριο συνιστούν τους κυρίους πυλώνες ανάπτυξης της Εθνικής οικονομίας.

Για τον τουρισμό και πολλά ταξιδιωτικά γραφεία ο φετινός χειμώνας, επιπρόσθετα και λόγω της αύξησης του ΦΠΑ, θα είναι ιδιαίτερα βαρύς. Η μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων(εσόδων),παρά την αύξηση των διεθνών αφίξεων κατά 7% σε σύγκριση με το 2009-645εκ.ευρώ, στο 8μηνο του 2010 εμφανίζει πτώση -7,3% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα(μείωση εσόδων 554 εκ.ευρώ).Τούτο οφείλεται στημείωση δαπάνης ανά επισκέπτη καθώς και στη μείωση της μέσης διάρκειας παραμονής .

Στη Τουρκία είχαμε -3,8% στα έσοδα,αλλά αύξηση αφίξεων 6% (23εκ.ευρώ).

Στην Ισπανία αύξηση εσόδων 1,9%(34.εκ.ευρώ) και αφίξεων 0,8% (42 εκ. ευρώ).

Είναι αλήθεια από την άλλη οτι καμία ελληνική κυβέρνηση δεν έχει δώσει τη σημασία που πρέπει στον τουρισμό τόσο για τη συμβολή του στην περιφερειακή ανάπτυξη όσο και στην απασχόληση.

Αποτέλεσμα: πρώτον, η μείωση των μεγεθών (Βλέπε αφίξεις, έσοδα) και δεύτερον, η υστέρηση σημαντικών πόρων στα ταμεία του κράτους.

Το έλλειμμα αυτό της ελληνικής πολιτικής εκμεταλλεύθηκαν άλλες χώρες της λεκάνης της Μεσογείου, που αποτέλεσαν ελκυστικούς τουριστικούς προορισμούς.

Επιβάλλεται ως εκ τούτου να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό Σχέδιο για τον τουρισμό που ,κατά την προσωπική μου άποψη, πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

• Επαναπροσδιορισμός του μάρκετινγκ-concept του τουρισμού ,αφού από ανάλυση της διεθνούς ζήτησης προκύπτει ότι σε μεγάλο βαθμό αυτή αφορά ταξίδια που γίνονται από γειτονικές ευρωπαϊκές χώρες, ενώ το μερίδιο υπερπόντιων ταξιδιών είναι -10%

• Εκλογίκευση αγορών με βάση γεωγραφικά, πολιτισμικά και κοινωνικά κριτήρια .

• Στοχεύση σε αγορές που εμφανίζουν ιδιαίτερη σχέση με τα την Ελλάδα, προκειμένου να προσδιοριστεί το μίγμα μάρκετινγκ που θα επιστρατευθεί πχ για ΗΠΑ και Ιαπωνία μεγάλη σημασία έχει ο ελληνικός πολιτισμός και τα αξιοθέατα ενώ για την Ευρωπαϊκή αγορά οι διακοπές, ο ήλιος και η θάλασσα.

• Ολοκληρωμένο πρόγραμμα προβολής του βασικού τουριστικού προϊόντος και προώθηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού

• Βελτίωση περιφερειακών αεροδρομίων και λιμανιών ,μαρίνων και οδικών αξόνων που συνδέουν τουριστικούς προορισμούς

• Ανάπτυξη περιοχών με δυνητική τουριστική ανάπτυξη και να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες του τουρισμού στο νέο αναπτυξιακό νόμο

• Εκπαίδευση στη δημιουργία κουλτούρας σε κατηγορίες κοινού που συνδέονται αμέσως ή εμμέσως με τον τουρισμό (υπερωρίες-ταξί-αγρότες με ενοικιαζόμενα δωμάτια,ιατρικό προσωπικό…)

Αν θέλουμε πάντως να κερδίσουμε το στοίχημα της ανταγωνιστικότητας ο τουρισμός έχει πρωτεύοντα ρόλο. Πρέπει να αξιοποιήσουμε τα κύρια συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας που είναι : η μεγάλη ποικιλία,το κλίμα και η ομορφιά του ελληνικού τοπίου,η ποικιλία της τοπικής παράδοσης( που σε ελάχιστες χώρες συναντιέται), η φιλοξενία, η δυνατότητα παροχής τουριστικών υπηρεσιών 12 μήνες το χρόνο, η μεγαλύτερη ακτογραμμή της Ευρώπης,οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού και τα μοναδικά ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία. Ολα αυτά πρέπει να αποτελέσουν τη βάση της Νέας τουριστικής πολιτικής που θα σχεδιαστεί με βάση το οικονομικό όφελος της χώρας .

Αυτό όμως πρώτοι απ όλους πρέπει να το καταλάβουν οι πολιτικοί μας……

Τέλος για να δείτε την σοβαρότητα της εθνικής τουριστικής μας πολιτικής, σας επισημαίνω τα εξής :

• Τη μικρή σημασία που δίνει η Πολιτεία στο Τουρισμό, μετονομάζοντας κάθε φορά την εποπτεύουσα αρχή είτε από Υπουργείο Τουρισμού σε Υφυπουργείο Τουρισμού είτε από Υφυπουργείο σε Γενική Γραμματεία (μέχρι αυτού του σημείου φθάνουν οι ριζοσπαστικές αλλαγές των κυβερνήσεων !!!! ).

• Τη συχνότατη αλλαγή Υπουργών. Δεν υπάρχει κυριολεκτικά ανασχηματισμός που να μην περιλαμβάνει και το Υπουργείο Τουρισμού.

• Την αλλαγή του μηνύματος, των προσανατολισμών και της διαφημιστικής καμπάνιας για τον Τουρισμό ανάλογα με την αλλαγή του εκάστοτε Υπουργού.

Είναι βλέπετε χαζοί και ανόητοι οι Τούρκοι, οι Πορτογάλοι και οι Ισπανοί ,που για πολλά χρόνια έχουν το ίδιο concept για τον Τουρισμό (συγκεκριμένα η Ισπανία για 10 χρόνια).

Δεν υπάρχουν σχόλια: