Τετάρτη, 27 Απριλίου 2011

Edenred. Ο παγκόσμιος ηγέτης στις διατακτικές με… πιστοποίηση IIP

Πρόσφατα, η Edenred έλαβε πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο Investors In People (IIP). Το Investors In People (IIP) είναι το πρώτο ποιοτικά Πρότυπο που εστιάζει στο Ανθρώπινο Δυναμικό. Βοηθά τις επιχειρήσεις να διαφοροποιηθούν και να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, μέσω των υπαλλήλων τους. Δημιουργήθηκε το 1990 με πρωτοβουλία της Βρετανικής Κυβέρνησης, δραστηριοποιείται σε 50 χώρες παγκοσμίως και έχει υιοθετηθεί από περισσότερες από 70.000 επιχειρήσεις και οργανισμούς. Η υπεροχή του Investors In People (IIP) έγκειται στο ότι δεν ωφελεί μόνο τις εταιρίες, αλλά και τους εργαζόμενους.

Η Edenred, συνδυάζοντας την εμπειρία της με τη χρήση προηγμένων τεχνολογικών πρωτοποριών, «υπόσχεται» μία καλύτερη ζωή και την προσφέρει με τα προϊόντα της, όχι μόνο στους πελάτες της αλλά και στους ανθρώπους της. Μέσα από το Investors In People (IIP), συνεχίζει να συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη και εξέλιξη των εργαζομένων που απασχολεί, αλλά και στη μεθοδικότερη επίτευξη των στόχων της επιχείρησης.

Σήμερα, έχει παρουσία σε 40 χώρες και αποτελεί παγκόσμιο ηγέτη στις διατακτικές με τα Ticket Restaurant, τα Ticket Restaurant Meal Expenses, τα Ticket Car και τα Ticket Compliments. Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται από το 1997 και εξυπηρετεί 80.000 χρήστες και συνεργάζεται με περισσότερα από 10.000 συμβεβλημένα σημεία-καταστήματα. Τα προϊόντα της εταιρίας, σκοπό έχουν να διευκολύνουν τη ζωή μας, παρέχοντας στους εργαζόμενους παροχές που βελτιώνουν την αποδοτικότητά τους και στις επιχειρήσεις λύσεις που αυξάνουν την αποτελεσματικότητα των ενεργειών τους.

Η πιστοποίηση αυτή είναι ένα ακόμα βήμα προς την ουσιαστική και αποτελεσματική εξέλιξη της εταιρίας, τόσο για το προσωπικό της όσο και για τους συνεργάτες της.

Δεν υπάρχουν σχόλια: